TARİHÇES.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi

Kurulan 8. kooperatiftir. 23.02.1952'de faaliyete başlamıştır. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. başta olmak üzere 61 kurucu ortak noter huzurunda kooperatifin ilk ana sözleşmesini imzalamışlardır. Kooperatifimizin kuruluş genel kurul toplantısı 21 Mayıs 1952 Çarşamba günü saat 15:00'de Alpullu Şeker Fabrikasının sinema salonunda kurucu ortakların huzurunda yapılmıştır.

;